2012 metais parengti projektai

1. VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Nemenčinės girininkijos viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo aplink Gėlos ežerą  techninio projekto parengimas;

2.VĮ Anykščių miškų urėdijos Troškūnų girininkijos arboretumo ir rekreacinio miško tako rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projekto parengimas;

3.VĮ Kauno miškų urėdijos Karmėlavos girininkijos viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo projekto parengima;

4.VĮ Marijampolės miškų urėdijos viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo Pajevonio girininkijoje techninio projekto parengimas;

5. Pašatrijos piliakalnio tvarkymo darbų su archeologiniais tyrimais techninio projekto vykdymo priežiūros paslauga;

6. Mokymų – konsultacijų tema „Viešųjų erdvių tvarkymo teorija ir praktika. Nuo idėjos iki jos realizavimo“ paslaugos suteikimas;

7. Teritorijos prie Alsėdžių piliakalnio sutvarkymo pritaikant ją bendruomenės poreikiams  projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir  projekto ekspertizės paslaugų suteikimas.

8. VĮ Pakruojo miškų urėdijos Rozalimo miško parko  rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo darbo projekto parengimas;

9. Bečionių piliakalnio (1953) tvarkymo darbų  darbo projekto parengimas ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

10.VĮ Tytuvėnų miškų urėdijos Gauštvinio ežero poilsiavietės sutvarkymo  projekto parengimas;

11. Varkalių piliakalnių prieigų Plungės r. sav., Nausodžio sen. sutvarkymo projekto parengimo, statinio projekto ekspertizės atlikimo organizavimo paslaugos;

12. Universalios aikštelės įrengimo Žemaičių Kalvarijos miestelyje (Plungės r. sav.) techninio projekto parengimo  paslaugos

              

Kategorijos: Projektai.