2013 metais parengti projektai

1. Pėsčiųjų tako, laiptų ir apžvalgos aikštelės su infrastruktūra įrengimo prie Janionių piliakalnio projektas;

2. Šauklių riedulyno Salantų regioniniame parke apsaugos ir pritaikymo lankymui projektas;

3. Automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimo kelio prie Luodžio ežero Gražutės regioniniame parke projektas;

4. Automobilių stovėjimo aikštelės prie Šavašos pažintinio tako Gražutės regioniniame parke projektas;

5. Privažiavimo kelio prie Salako stovyklavietės Gražutės regioniniame parke projektas;

6. Privažiavimo kelio prie Mačionių stovyklavietės Nr. 2 Anykščių regioniniame parke projektas;

7. Ožtakių kaimo bendruomenės poilsio zonos ir parko įrengimo Varnių regioniniame parke projektas;

8. VĮ Kėdainių miškų urėdijos Skinderiškio dendrologinio parko pritaikymo pažintinio turizmo reikmėms, viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros – informacinių rekreacinių elementų įrengimo techninis darbo projektas;

9. Daugiabučio namo A. Smetonos g. 6, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projekto paveldosauginės dalies parengimas;

10. Motiejaus Valančiaus Žemaičių Kalvarijoje skvero įrengimo projektas;

11. VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Kazlų Rūdos girininkijos miškų rekreacinio sutvarkymo  techninis projektas;

12. Nevėžio senvagių pažintinio tako Krekenavos regioniniame parke supaprastinto projekto parengimas;

13. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios Lurdo projektas;

15. Jurkiškio upelio pažintinio tako Asvejos regioniniame parke projektas;

16.  Salako pažintinio tako Gražutės regioniniame parke projektas;

17. Šventos pažintinio tako Sirvėtos regioniniame parke projektas;

18 Akmenų rūžos pažintinio tako Tytuvėnų regioniniame parke projektas;

19. Mūšos tyrelio pažintinio tako Žagarės regioniniame parke projektas;

20. Prieigų prie Šarnelės piliakalnio ir poeto V. Mačernio kapo sutvarkymo projektai;

21. K. Jauniaus sodybos tvarto (23237) atnaujinimo tvarkybos darbų projekto parengimo paslaugos;

22. Tenenių Šv. Barboros baznyčios varpinės atnaujinimo darbų projektas;

23. Žemės sklypo prie Milašaičio ežero Ignalinos r. sutvarkymo ir pritaikymo rekreacinei žuvininkystei  projektas;

Kategorijos: Projektai.